Dig

Til mor og far - dig

Synes du nogle gange, at:
- det er hårdt og knapt så sjovt at være forældre?
- du kæmper med at finde egentid?
- dit barn lader til at have helt andre meninger end dig?
- du tvivler på dig selv?
- du undrer dig over, hvad en god forælder mon er?
- dit barn gør, som det vil, og ikke som du vil?
- du har glemt, hvad du plejede at gøre, før du fik barn?
- det er svært at holde din vrede tilbage imod dit uregerlige barn?
- du bliver ked af det, hvis du bliver vred på dit barn?
- det bare er en kæmpe udfordring at være forældre?

Ville du gerne tænke f.eks.:
- jeg gør altid det bedste, jeg kan som forælder.
- det er min mission at anerkende, støtte og hjælpe mit barn til en adfærd, der tjener
  dets behov.
- jeg er taknemmelig for, hvor meget jeg har lært som forældre. 
- mit barn har ikke brug for en perfekt model, mit barn har brug for præcis mig og
  min kærlighed.
- det er mit barns mission at afprøve livets muligheder med al slags adfærd.
- jeg kan elske mit barns positive intentioner, selv når dets adfærd er
  uhensigtsmæssig.
- når jeg ikke bryder mig om mit barns adfærd, så hjælper jeg det med anerkendelse
  og kærlighed til en hensigtsmæssig adfærd.
Gitte Holst Larsen | CVR: 33985592 | Klintvej 95, 4500 Nykøbing Sj.  | Tlf.: 60 74 01 94