Hvorfor fokus på hjertet?

 
Hjertet
Jeg oplever, at hjertet er vores mest betydningsfulde sanseorgan og en form for portal til højere bevidstheds-tilstande - en portal til bl.a. selvet.

Jo nærmere vi kommer vores selv,
jo mere accept føler vi for os selv
og andre.

Når vi følger vores hjerte, bringer vi kærlighed til os selv og således også til vores medvæsener. At følge sit hjerte er dog efter min mening én af de allerstørste udfordringer i livet.

Det er således omdrejningspunkt i alt mit virke, at vi efter bedste evne må hjæpe os selv og hinanden til at følge vores hjerter. At hjælpe mine klienter til at lytte til, forstå og følge deres hjerter er mig en stor glæde.

Der findes et utal af metoder, der kan hjælpe os til at følge vores hjerter. Under menupunktet muligheder kan du læse om nogle af de metoder, jeg benytter. Én af dem er f.eks. en afklaring af dit livsfundament i form af værdier og vigtighed i livet f.eks. din livsmission og dine kerneværdier.
Gitte Holst Larsen | CVR: 33985592 | Klintvej 95, 4500 Nykøbing Sj.  | Tlf.: 60 74 01 94